/ Özellikli Yapılar

Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi

Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 50.000 m3/gün kapasitede çalışmakta iken, proje kapsamında tesise ek olarak durultucu yapısı, filtre yapısı, çamur tankları, öz ozonlama, ekipman ve altyapı işlemleri yapılarak toplam 100.000 m3/gün kapasiteye çıkmaktadır.

PROJE DETAYI

Proje Kapsamında;
 

1. Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi

Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi, İstanbul Havalimanı ve civar yerleşimlerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak toplam 150.000 m2 alanda kurulmuştur.

Terkos Gölü’nden ham suyun alınarak arıtılması için, tesiste ön klorlama + hızlı karıştırma + yavaş karıştırma + durultma + ara klorlama + filtrasyon + son klorlamadan oluşacak fiziksel + kimyasal arıtma esasına dayalı konvansiyonel bir arıtma prosesine ek olarak, tat ve koku iyileştirmesi için ön ve son ozonlama ile birlikte toz ve granül aktif karbonun da kullanılabileceği bir arıtma prosesine uygun 1. kademede 120.000 m3/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisidir.

Gelecekte 240.000 m3/gün kapasiteye çıkması için bütün altyapılar teşkil edilerek bağlantılı yapılar inşaatını da içermektedir.
 

2. Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı

Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 50.000 m3/gün kapasitede çalışmakta iken, proje kapsamında tesise ek olarak durultucu yapısı, filtre yapısı, çamur tankları, öz ozonlama, ekipman ve altyapı işlemleri yapılarak toplam 100.000 m3/gün kapasiteye çıkmaktadır.
 

3. Çilingöz Barajı Köprü İnşaatı
 

4. Pabuçdere Barajı Enjeksiyon İyileştirme Çalışmaları İnşaatı
 

5. 5000 m3/gün Hacimli Arnavutköy Merkez İçme Suyu Deposu ve Manevra Odası İnşaatı
 

6. 5000 m3/gün Hacimli Çanta-Alt İçme Suyu Deposu, Manevra Odası ve Terfi Merkezi İnşaatı
 

7. Ham Su ve İçme Suyu İsale Hatları

 
Top