Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz dahilinde oluşacak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri önceden belirleyip, proseslere uygun olarak kaynağında önlemek, en aza indirmek. Müşteri memnuniyetini öncelikle en üst seviyede tutup, sürekli iyileştirmeyi sağlamak. Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürekli ve maksimum verimlilik farkındalığı ile çalışmak. Markamızın bilinirliğinin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak. Sektörün öncüsü olma, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma hedeflerimiz doğrultusunda sürekli kendimizi yenilemek ve her zaman en iyi çözümleri sunmak. Doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, enerji performansımızı artırmak. Çalışanlarımızı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hususlarında bilinçlendirecek eğitimlerle sosyal sorumluluklarımızı artarak yerine getirmeye devam etmek. Proseslerimizde çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymak. İSG toplantılarında çalışanlarımızın kendi fikirlerini beyan etmelerini teşvik etmek. Yasalar çerçevesinde, çalışanlarımız, müşteri, taşeron ve tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile iş birliği içerisinde olarak ortak paydada, memnuniyette buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili kanun, mevzuat, yönetmelik ve müşteri şartnamelerine uygun inşaat faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Top